Đăng nhập đối tác

Trang web liên kết

Mọi đối tác đều có thể có được trang web làm sẵn với nội dung cập nhật về công ty và các chiến dịch của công ty hoàn toàn miễn phí. Hơn nữa, bạn có thể chỉnh sửa các văn bản trên trang web bằng bảng quản trị. Việc làm việc với trang web không yêu cầu kỹ năng đặc biệt nào.

Làm thế nào bạn có thể có được một trang web liên kết.

Trước tiên, bạn nên chọn tên miền cho trang web liên kết của mình, sử dụng lưu ý tư vấn được cung cấp đặc biệt để mua tên miền. Sau đó, bạn nên mua tên miền đã chọn và biến nó thành quyền sở hữu của bạn; lưu trữ và mã cho trang web liên kết của bạn sẽ được cung cấp bởi công ty chúng tôi.

Mẫu trang web liên kết: https://constructor.instaforex.com.

Các bước để nhận trang web liên kết

Xử lý và điều chỉnh ứng dụng có thể mất đến 10 ngày làm việc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chức năng của các trang web liên kết, vui lòng liên hệ với người quản lý Phòng Quan hệ Đối tác qua skype: ifx.partners-website hoặc e-mail: partners-sites@mail.instaforex.com.

Hình thành một ứng dụng trực tuyến bây giờ?

Mẫu đơn đăng ký trang web liên kết
Họ và tên:*
Mã liên kết:*
Loại chương trình liên kết:
Loại tên miền (www.*** - ):
www.
Email:*
Nhận xét:
Xóa
Gửi