https://partners.idifx.com/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Tài khoản PIP

Sản phẩm Đầu tư Sinh lời (PIP)
PIP là loại tài khoản PAMM đặc biệt được quản lý bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nhờ tài khoản PIP, các đối tác của chúng tôi có thể kiếm được nhiều hơn!

Thu hút khách hàng mới đến với InstaForex, giới thiệu họ giao dịch thông qua tài khoản PIP, và nhận 50% lợi nhuận từ các giao dịch thành công của họ! Nếu bạn chưa phải là đối tác của chúng tôi, hãy đăng ký và bắt đầu kiếm tiền cùng chúng tôi!

Tài khoản PIP là gì?


Tài khoản PIP dựa trên hệ thống PAMM, với tất cả các bên tham gia đều quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận. Là một đối tác, vai trò của bạn là giới thiệu nhà đầu tư mới. Nhà đầu tư nhận lại số tiền đã đầu tư cùng với lợi nhuận. Nhà giao dịch quản lý chỉ kiếm được tiền lãi trên các giao dịch có lãi. Đối tác của chúng tôi nhận được 50% hoa hồng của nhà giao dịch quản lý.

Xem cách thức hoạt động:

Khoản đầu tư thu hút 1

$100

Khoản đầu tư thu hút 2

$100

Tổng lợi nhuận sau khi giao dịch

+$1000

phân phối

Hoa hồng của nhà giao dịch quản lý

$500

hoàn trả $200

Lợi nhuận của nhà đầu tư

$500

phân phối

Phần thưởng của bạn

$250

Hoa hồng của nhà giao dịch quản lý

$500(50%)

Lợi nhuận của nhà đầu tư

$500(50%)

Lợi nhuận ròng của bạn

$250

Tài khoản PIP là gì?


Tài khoản PIP dựa trên hệ thống PAMM, với tất cả các bên tham gia đều quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận. Là một đối tác, vai trò của bạn là giới thiệu nhà đầu tư mới. Nhà đầu tư nhận lại số tiền đã đầu tư cùng với lợi nhuận. Nhà giao dịch quản lý chỉ kiếm được tiền lãi trên các giao dịch có lãi. Đối tác của chúng tôi nhận được 50% hoa hồng của nhà giao dịch quản lý.

Xem cách thức hoạt động:

Khoản đầu tư thu hút 1

$100

Khoản đầu tư thu hút 2

$100

Tổng lợi nhuận sau khi giao dịch

+$1000

phân phối

Hoa hồng của nhà giao dịch quản lý

$500

hoàn trả $200

Lợi nhuận của nhà đầu tư

$500

phân phối

Phần thưởng của bạn

$250

Hoa hồng của nhà giao dịch quản lý

$500(50%)

Lợi nhuận của nhà đầu tư

$500(50%)

Lợi nhuận ròng của bạn

$250

Tài khoản PIP là gì?


Tài khoản PIP dựa trên hệ thống PAMM, với tất cả các bên tham gia đều quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận. Là một đối tác, vai trò của bạn là giới thiệu nhà đầu tư mới. Nhà đầu tư nhận lại số tiền đã đầu tư cùng với lợi nhuận. Nhà giao dịch quản lý chỉ kiếm được tiền lãi trên các giao dịch có lãi. Đối tác của chúng tôi nhận được 50% hoa hồng của nhà giao dịch quản lý.

Xem cách thức hoạt động:

Khoản đầu tư thu hút 1

$100

Khoản đầu tư thu hút 2

$100

Tổng lợi nhuận sau khi giao dịch

+$1000

phân phối

Hoa hồng của nhà giao dịch quản lý

$500

hoàn trả $200

Lợi nhuận của nhà đầu tư

$500

phân phối

Phần thưởng của bạn

$250

Hoa hồng của nhà giao dịch quản lý

$500(50%)

Lợi nhuận của nhà đầu tư

$500(50%)

Lợi nhuận ròng của bạn

$250

Tài khoản PIP là gì?


Tài khoản PIP dựa trên hệ thống PAMM, với tất cả các bên tham gia đều quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận. Là một đối tác, vai trò của bạn là giới thiệu nhà đầu tư mới. Nhà đầu tư nhận lại số tiền đã đầu tư cùng với lợi nhuận. Nhà giao dịch quản lý chỉ kiếm được tiền lãi trên các giao dịch có lãi. Đối tác của chúng tôi nhận được 50% hoa hồng của nhà giao dịch quản lý.

Xem cách thức hoạt động:

Khoản đầu tư thu hút 1

$100

Khoản đầu tư thu hút 2

$100

Tổng lợi nhuận sau khi giao dịch

+$1000

phân phối

Hoa hồng của nhà giao dịch quản lý

$500

hoàn trả $200

Lợi nhuận của nhà đầu tư

$500

phân phối

Phần thưởng của bạn

$250

Hoa hồng của nhà giao dịch quản lý

$500(50%)

Lợi nhuận của nhà đầu tư

$500(50%)

Lợi nhuận ròng của bạn

$250

Lợi ích chính dành cho đối tác:

Lợi nhuận tối đa

Thu nhập của đối tác không giới hạn, với kích thước lợi nhuận phụ thuộc vào số lượng nhà đầu tư thu hút đến tài khoản PIP.

Đảm bảo an toàn

Nhà giao dịch quản lý có thể thực hiện giao dịch bằng tiền của nhà đầu tư nhưng không thể rút chúng. Chức năng rút tiền và nạp tiền chỉ dành cho nhà đầu tư.

Điều kiện linh hoạt

Đối tác chọn tài khoản PIP phù hợp nhất để làm việc với các công cụ giao dịch quen thuộc.

Minh bạch giao dịch

Theo dõi giao dịch thân thiện với người dùng có sẵn trong Khu vực Đối tác. Nó giúp kiểm tra trạng thái của các giao dịch hiện tại và đã hoàn thành vào bất kỳ thời điểm nào.

Đầu tư dễ dàng

Chọn tài khoản PAMM phù hợp nhất trong bảng xếp hạng

Đăng ký và nạp tiền vào tài khoản của bạn theo cách thuận tiện nhất

Đầu tư và kiểm soát tiền của bạn trong Khu vực Khách hàng

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech