https://partners.idifx.com/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Chương trình liên kết CPA (Click Per Action)

Nhận hoa hồng

lên đến$2000

Kiếm từ tiền gửi đầu tiên của mỗi khách hàng mới

Kiếm tiền dễ dàng!

Bước #1
Đăng ký cho chương trình liên kết CPA
Bước #2
Mời khách hàng
Bước #3
Khách hàng nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu giao dịch
Bước #4
Nhận hoa hồng từ liên kết!

Càng lớn số tiền nạp lần đầu, hoa hồng càng cao!

Từ 200

đến 499

200

Từ 5 000

đến 9 999

1 000

Từ 500

đến 999

300

Từ 10 000

đến 19 999

1 500

Từ 1 000

đến 2 499

500

Từ 20 000

và cao hơn

2 000

Từ 2 500

đến 4 999

750

Mở tài khoản CPA
Gửi yêu cầu và người quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm!

Có câu hỏi gì không? Chúng tôi sẽ cố gắng đoán và đưa ra câu trả lời!

Tại sao đơn xin tham gia chương trình CPA của tôi bị từ chối?
Tại sao tôi không nhận được hoa hồng của mình?
Làm thế nào để biết tình trạng của hoa hồng?
Ở đâu có thể tìm thấy tất cả các điều khoản của Hợp đồng Liên kết?
Có yêu cầu và hạn chế nào đối với việc giới thiệu khách hàng không?
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech