https://partners.idifx.com/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Cuộc thi InstaForex

Cuộc thi dành cho đối tác
Cuộc thi trên tài khoản demo, cuộc thi với giải thưởng xa xỉ và thậm chí là những cuộc thi bạn có thể tự tạo!

InstaForex thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi cho khách hàng của mình với đa dạng giải thưởng — từ quỹ thưởng cho giao dịch đến siêu xe của những thương hiệu nổi tiếng nhất.

Thực tế đã cho thấy đây là cách tuyệt vời để thu hút và động viên khách hàng gắn bó với InstaForex. Tất cả các cuộc thi do công ty tổ chức có thể được chia thành ba nhóm:

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech