เข้าสู่ระบบ ของหุ้นส่วน

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรจะมอบเป็นพิเศษ ให้กับหุ้นส่วน ผู้ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วและ ผู้ที่สามารถจัดการแล้วขึ้นมานำ เกินอัตราผลตอบแทนมาตรฐานในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้ โดยเอกสารนี้แสดงถึงการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการของการแนะนำโบรกเกอร์ ที่ได้รับการรับรองจากทางสำนักงานใหญ่ สำหรับประกาศนียบัตรแสดงถึงสถานะพิเศษของการแนะนำสำนักงาน ในตลาด รวมทั้งคุณภาพที่ดี และความไว้วางใจของการบริการที่มอบให้ ในการจะได้รับประกาศนียบัตรนั้น กรุณาส่งคำขอไปยัง partners-ib@mail.instaforex.com