https://partners.idifx.com/
Daftar sebagai rakan niaga
Log masuk rakan niaga

Program Afiliasi Sub-IB

Sub-IB ialah program dua peringkat yang membolehkan anda menarik kedua-dua; pelanggan dan rakan niaga.

Dengan menyertai program ini, sub-IB akan menerima komisen penuh untuk tawaran yang dibuat oleh rujukan. Pada masa yang sama, rakan niaga mendapat pendapatan tambahan sebanyak 0.2 pip daripada rujukan yang dijemput oleh sub-IB.

Kelebihan utama program ini ialah komisen sub-IB tidak dibahagikan antara mereka dan rakan niaga yang telah menjemput mereka. Syarikat yang akan membayar komisen untuk sub-IB yang ditarik.

Statistik tentang bilangan sub-IB dan ganjaran tersedia di Bahagian Afiliasin.

Komisen dikreditkan secara automatik ke dalam akaun ahli afiliasi di bawah syarat berikut:

Untuk menjadi sub-IB, anda hanya perlu mendaftar akaun ahli afiliasi menggunakan pautan ahli afiliasi syarikat.

InstaForex portal untuk rakan niaga © Copyright 2007-2024
Tanda dagangan bagi kumpulan syarikat InstaFintech