Partner login

Обикновени банери

За да използвате един от банерите, представени в този раздел на Вашия уебсайт, трябва да вмъкнете кода на филиала в кода на банера, който замества израза. "YOUR_AFFILIATE_LINK".

Стандартната партньорска връзка изглежда по следния начин: https://www.idifx.com/bg/?x=ABC, където ABC е партньорски код.

Където ABC е партньорски код Партньорски кабинет.

Banners
# Size banners Size files Quantity Type Actions
1 320 x 50 253 Kb 13 image Show these banners
2 980 x 120 565 Kb 7 image Show these banners
3 970 x 90 738 Kb 9 image Show these banners
4 970 x 250 1082 Kb 7 image Show these banners
5 930 x 180 847 Kb 7 image Show these banners
6 728 x 90 1126 Kb 15 image Show these banners
7 580 x 400 1091 Kb 7 image Show these banners
8 468 x 60 258 Kb 9 image Show these banners
9 336 x 280 566 Kb 10 image Show these banners
10 300 x 600 1300 Kb 9 image Show these banners
11 300 x 50 112 Kb 7 image Show these banners
12 300 x 250 727 Kb 10 image Show these banners
13 300 x 1050 1340 Kb 7 image Show these banners
14 250 x 360 455 Kb 7 image Show these banners
15 250 x 250 632 Kb 10 image Show these banners
16 240 x 400 547 Kb 7 image Show these banners
17 200 x 200 333 Kb 9 image Show these banners
18 160 x 600 664 Kb 8 image Show these banners
19 120 x 600 1242 Kb 16 image Show these banners
20 320 x 100 116 Kb 3 image Show these banners
21 580 x 51 330 Kb 6 image Show these banners
In all: 183 pcs.