Регистрирайте се като партньор
Вход за партньори
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Графики API

Като част от стратегията за развитие и с цел да предоставим на партньорите си най-подходящите и удобни системи и технологии, брокерът ИнстаФорекс предлага нова услуга за изготвяне на диаграми на на валутните двойки - API за графики. Благодарение на тази услуга партньорът може да постави графика, отразяваща онлайн промяната в цената на дадена двойка на неговия ресурс. Графиките на API от ИнстаФорекс са удобен и полезен инструмент за съвременния търговец, който напълно подчертава уместността на вашия ресурс. Тази услуга дава възможност за работа със заявките, създадени в C # и PHP. Можете да проучите предложенията на ИнстаФорекс за типичните приложения на API графики. Примерите за кодовете на на C# и PHP вече са достъпни за Сваляне. API графиките са предоставени във формата на OHLC, който може да се използва за нанасяне на графики от различни видове (японски свещ, бар, ред), многобройни финансови инструменти и различни времеви рамки. Компания ИнстаФорексне престава да разработва нови и актуални услуги, поради което работата на нашите клиенти и партньори става по-ефективна и комфортна.

Документът съдържа примери за приложения за най-широко използваните езици за програмиране.

Пример PHP:

$params = array( 'chartRequest' => array( 'From' => 0, #от този момент ще започне търсенето на свещи
'To' => 1351620300, #до кога да се търсят свещи
'Symbol' => "EURUSD", #валутната двойка, на която ще бъдат получени историческите данни
'Type' => "MN" #вида на свещта. Възможни: MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5 и M1
)
);

$client = new SoapClient('https://client-api.instaforex.com/soapservices/charts.svc?wsdl);
try
{ print_r($client->GetCharts($params), true); }
catch(SoapFault $fault)
{ echo $fault->faultstring; }

Пример C#:

var sc = new ChartServiceClient();
try
{ var candles = sc.GetCharts(new ChartRequest{From = 0, To = 1351620300, Symbol = "EURUSD", Type = ChartType.MN});
foreach (var candle in candles) Console.WriteLine("Timestamp: {0}; Open: {1}", candle.Timestamp, candle.Open);
}
finally
{ if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}
Вижте също
ИнстаФорекс портал за партньори © Copyright 2007-2021
Търгувайте на Форекс с ИнстаФинтех Груп